SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS

IKITEISMINIS SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS

Ikiteisminis skolos išieškojimas – specialių žinių bei įgūdžių reikalaujantis procesas, tačiau kartu tai ir pigiausias bei greičiausias būdas kreditoriui atgauti skolą iš skolininko.
„WELS“ specialistai, brangindami Kliento laiką, padės efektyviai paspartinti skolos išieškojimą.
Iš kreditoriaus gavus skolą patvirtinančius dokumentus, „WELS“ specialistai atlieka ikiteisminio skolos išieškojimo veikmus:

  • Aliekama skolininko analizė: nustatomas turtas, vertinamas skolininko kreditingumas, mokumas
  • Kreditoriui pateikiami skolos išieškojimo planas bei rekomendacijos
  • Susisiekiama su skolininku, išsiaiškinamos nemokumo priežastys
  • Siunčiami kvalifikuotų „WELS“ teisininkų parengti procesiniai dokumentai, raginimai, priminimai
  • Kreditoriui/skolininkui pageidaujant ir abipusiai sutariant, sudaromi skolų atsiskaitymo grafikai
  • Atliekama finansinių įsipareigojimų įvykdymo kontrolė iki visiško isipareigojimų įvykdymo
SUSISIEKITE

TEISMINIS SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS

Teisminis skolos išieškojimas – sudėtingesnis negu ikiteisminis skolos išeškojimo procesas, reikalaujantis ypatingai aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos. Būdas taikomas kai su skolininku nepavyksta geranoriškai susitarti ikiteisminio skolos išieškojimo proceso metu arba skolininkas nesilaiko ikiteisminio skolos išieškojimo proceso metu pasiektų susitarimų vykdymo, kai skolininkas ginčija finansinių įsipareigojimų faktą/dydį.
„WELS“ specialistai, įvertinę ginčo objektą bei visas faktines aplinkybes, parengia visus dokumentus, reikalingus pateikti teismui:

  • Pareiškimą dėl teismo įsakymo. Teismo įsakymas – paprasčiausia, pigiausia ir greičiausia procedūra, kai teismas, neskirdamas posėdžių bylos nagrinėjimui,tik formaliai patikrina teismui pateiktus įrodymus ir priima teismo įsakymą, kuriuo priteisia skolą, o įsiteisėjųsį teismo įsakymą kaip vykdomąjį dokumentą galima nedelsiant perduoti antstsoliui priverstiniam skolos išieškojimui.
  • Ieškinį dokumentinio proceso arba bendrąja tvarka. Ieškinys – sudėtingesnis, brangesnis ir ilgiau užtrunkantis teisminis skolų išieškojimo procesas nei pareiškimas dėl teismo įsakymo. Teismas patikrina/nagrinėja pateiktus įrodymus, skiria bylos nagrinėjimo posėdį(-džius) bei priima sprendimą.

Nepriklausomai nuo pasirinkto kreipimosi į teismą būdo, „WELS“ specialistai visokeriopai kontroliuoja procesą, dalyvauja jame (reikalui esant atstovauja Klientą teisme) bei informuoja Klientą apie proceso eigą. Procesas taip kontroliuojamas siekiant užtikrinti palankų rezultatą.

SUSISIEKITE