PREVENCINĖS PRIEMONĖS

  • Įmonių mokumo vertinimas

Klientui pageidaujant „WELS“ specialistai atlieka išsamų Kliento esamo/būsimo partnerio įvertinimą, pateikia informaciją apie įmonės vadovus, darbuotojų skaičių, įstatinį kapitalą, esamas skolas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei jo statusą, įmonės pajamas bei kitus finansinius rodiklius.

  • Sutarčių analizė / optimizavimas / sudarymas

Kliento prašymu „WELS“ specialistai išanalizuoja pasirašytas/planuojamas pasirašyti sutartis, įvertina sutarties sąlygų atitikimą teisei bei atitikimą „WELS“ Kliento teisėtiems lūkesčiams. Prireikus, „WELS“ komanda rekomenduoja pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas, įtraukia papildomus saugiklius siekiant apsaugoti Kliento interesus. Esant poreikiui, pateikiamos jau paruoštos sutartys.

  • Įmonės spaudas

Kliento išrašomose sąskaitose-faktūrose gali būti naudojamas „WELS“ spaudas. Tai efektyvi prevencinė priemonė, kuri remiantis patirtimi ženkliai sumažina įsiskolinimų tikimybę. Dažnu atveju Kliento partneris, matydamas, kad Kliento atsiskaitymus prižiūri profesionali komanda, į savo finansinius įsipareigojimus žiūri daug rimčiau.

  • Atsiskaitymų kontrolė

„WELS“ gali perimti Kliento išrašomų sąskaitų atsiskaitymo kontrolę. Remiantis iš anksto su Klientu suderintomis strategijomis, „WELS“ prižiūri atsiskaitymo terminus, jiems besibaigiant kontaktuoja su potencialiu skolininku, primena ir ragina įvykdyti finansinius įsipareigojimus, informuoja apie pasekmes laiku jų neįvykdžius (neatsiskaičius), imasi kitų teisinių priemonių. Griežta finansinių atsiskaitymų kontrolė maksimaliai sumažina pavėluotų mokėjimų skaičių bei užtikrina Klientui stabilius finansinius srautus.

SUSISIEKITE