KONSULTACIJOS

TEISINĖS KONSULTACIJOS IR PASLAUGOS

„WELS“ konsultuoja Klientus įvairiais teisiniais klausimais bei rengia įvairių rūšių ikiteisminius dokumentus, procesinius dokumentus, atstovauja derybose, įvairiose valstybės/savivaldybių institucijose, santykiuose su juridiniais / fiziniais asmenimis bei teismuose.

SUSISIEKITE